Fortrydelsesret for forbrugere

Fortrydelsesret for forbrugere
(En forbruger er enhver naturlig person, der indgår en købsaftale med formål, der primært hverken kan anses for at indgå i personens erhvervsmæssige aktiviteter eller aktiviteter som selvstændig erhvervsdrivende.)

Fortrydelsesvejledning

Fortrydelsesret
Du er berettiget til inden for en måned uden begrundelse at annullere denne aftale.
Fortrydelsesfristen er på en måned fra den dag,

- hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, der ikke er transportvirksomheden, er kommet i besiddelse af den sidste vare, såfremt du har bestilt en eller flere varer som et led i en enkelt bestilling og disse leveres samlet;

- hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, der ikke er transportvirksomheden, er kommet i besiddelse af den sidste vare, såfremt du har bestilt en eller flere varer som et led i en enkelt bestilling og disse ikke leveres samlet;

- hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, der ikke er transportvirksomheden, er kommet i besiddelse af den sidste dellevering eller den sidste enhed, såfremt du har bestilt en vare, der leveres i flere delleveringer eller enheder;

For at gøre din fortrydelsesret gældende, skal du kontakte os (HAIX Schuhe Produktions und Vertriebs GmbH , Auhofstr. 10, 84048 Mainburg, telefonnummer: +49 8751 8625 888, faxnummer: +49 8751 8625 25, e-mailadresse: shop@haix.de) ved hjælp af en entydig erklæring (f.eks. et pr. post afsendt brev, en telefax eller e-mail) om din beslutning om at annullere denne aftale. Du er velkommen til at bruge vedlagte fortrydelsesformular; den er dog ikke påbudt.

Du er også velkommen til elektronisk at udfylde og sende fortrydelsesformularen eller en anden entydig erklæring på vores webside (www.haix.dk). Hvis du gør brug af denne mulighed, sender vi dig straks (f.eks. pr. e-mail) en bekræftelse, at din annullering er modtaget.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb.

Konsekvenser af annulleringen

Hvis du annullerer denne aftale, skal vi tilbagebetale alle beløb, vi har modtaget af dig, inklusive leveringsudgifter (med undtagelse af ekstraudgifter, der er opstået, fordi du har valgt en anden levering end den af os tilbudte, billigste standardlevering), straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor meddelelsen om din annullering af denne aftale var indgået hos os. Til denne refundering bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte ved den oprindelige overførsel, medmindre der udtrykkeligt er indgået en anden aftale med dig; vi beregner aldrig gebyrer for disse refunderinger.

Vi kan nægte refunderingen, indtil vi har modtaget varerne eller du har dokumenteret, at du har returneret varerne, afhængig af, hvilket af de to tidspunkter er det tidligste.

Du skal straks og altid senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor du underretter os om annulleringen, returnere eller overgive varerne til os eller til HAIX Logistikzentrum, Am Haidholz 7, 84048 Mainburg, Tyskland. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden udløb af fristen på fjorten dage.

Vi afholder udgifterne i forbindelse med returnering af varerne.

Du skal kun betale for et eventuelt værditab af varerne, hvis dette værditab kan føres tilbage til, at du har håndteret varerne på en måde, der ikke har været nødvendig for at kontrollere varernes beskaffenhed, egenskaber og funktion.

Grunde til udelukkelse eller bortfald

Fortrydelsesretten gælder ikke ved aftaler

- om levering af varer, der ikke er præfabrikerede og for hvis produktion et individuelt udvalg eller en afgørelse fra forbrugeren er afgørende eller som entydigt er tilpasset forbrugerens personlige behov;
- om levering af varer, der er letfordærvelige eller hvis sidste anvendelsesdato hurtigt ville blive overskredet;
- om levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris er aftalt ved aftaleindgåelse, men som tidligst kan leveres 30 dage efter aftaleindgåelse og hvis aktuelle værdi er afhængig af udsving på markedet, som virksomheden ikke har indflydelse på;
- om levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler.

Fortrydelsesretten bortfalder før tiden ved aftaler

- om levering af forseglede varer, der af sundhedsbeskyttende eller hygiejniske grunde ikke er egnet til returnering, hvis forseglingen er brudt efter leveringen;
- om levering af varer, hvis disse efter levering på grund af deres beskaffenhed er uadskilleligt blandet eller sammenknyttet med andre varer;
- om levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet emballage, hvis forseglingen er brudt efter leveringen.

Sidst set